Met deze website willen wij u wat vertellen over de parochiegemeenschap Lochtenberg en u tegelijkertijd wat informatie meegeven die voor u nuttig kan zijn.

 

Als parochieteam willen wij u uitnodigen om deel te nemen aan het parochiale leven, zodat u thuis mag komen bij de mensen van onze gemeenschap en u door hen gedragen mag voelen.  Zoals de eerste christenen streven wij ernaar om het voorbeeld van Jezus van Nazareth te volgen door trouw te blijven aan Gods woord in de Bijbel en elkaars zorgen en vreugden te delen.

 

Op de volgende bladzijden vindt u informatie over de openingsuren van onze parochiesecretariaat, de afspraken rond doopsel, eerste communie, vormsel, huwelijken, uitvaarten en andere mogelijke zaken. 

 

U zult merken dat onze pastores zich vooral bezig houden met het geestelijke, het religieuze leven van onze gemeenschappen.  Alle andere zorgen en taken zijn toevertrouwd aan leken, christenen die zich willen inzetten voor de mensen van onze parochies.

Aarzel niet uw diensten aan te bieden.  U bent altijd welkom.

 

Wij willen graag gelukkige gemeenschappen vormen.  Daarvoor is er maar één weg : samenwerken, onze verantwoordelijkheid opnemen op dat terrein waarvoor wij ons geroepen voelen, en dit met blijdschap en met de zegen van de Heer.

 

Deze website wil daartoe een uitnodiging en een hulp zijn.

 

 

Het parochieteam van Lochtenberg.